בקרה על תכניות צמחייה, השקיה ושיקום נופי עבור רשויות ומשרדי תכנון שונים

בקרה על תכניות נערכת בשלב התכנון ותפקידה לבחון את מידת התאמת התכנית לנתונים הקיימים בשטח המתוכנן ולצרכיו ולבחון האם התכנית עונה על צרכים אלו בהיבטים שונים, כגון: עמידה בתקציב ביצוע, התאמה אזורית/אקלימית/פונקציונאלית של העצים והצמחים בתכנית, התאמה ליכולת התחזוקה הקיימת, גישת השיקום הרצויה, בחינת התאמת מערכות ההשקיה לסטנדרטים מקובלים ולצמחיה המתוכננת, נהירות התכנית מבחינה גראפית ונכונות הגדרות/שמות צמחים וכד’.

בתחום זה אנו מהווים את החוליה המקשרת בין המתכנן ללקוח ולקבלן המבצע/מתחזק, ומביאים כבר בשלב התכנון את האינפוט האגרונומי בראיה הוליסטית.