גיבוש וכתיבת מאמרים מקצועיים ונהלים עבור משרד החקלאות

החברה גאה להימנות על צוות היועצים של יחידת פקיד היערות במשרד החקלאות, ובכך לתרום מניסיונה הרב ולקחת חלק פעיל בהתוויית מדיניות וגיבוש נהלים שיש בהם כדי לשנות, לשפר ולקדם את תחום הגינון, הנוף והסביבה בארצנו.

להלן קישורים לחלק מהנהלים בהם היתה לנו הזכות לקחת חלק:

נוהל הנחיות לעבודה בקרבת עצים

נוהל העתקות

נוהל כללים להכנת סקר עצים – גרסת אוגוסט 2016

מדריך לטיפול נופי באתרים מועדים לשריפות יער וחורש