הכנת מפרטים, ליווי ופיקוח על העתקה, שיקום ושימור עצים בוגרים

החברה נמנית על מאגר המומחים המומלצים מטעם פקיד היערות משרד החקלאות, בתחום “טיפול בעצים“.

ראה בקישור: מאגר מומחים לטיפול בעצים – פקיד היערות משרד החקלאות

בתחום זה מספקת החברה מספר שירותים, כגון:

  • כתיבת מפרטים טכניים לצרכי העתקה, שיקום ושימור של עצים בוגרים.
  • החברה מובילה שימוש בגישות העתקה מקובלות בעולם, תוך התאמתן למכלול שיקולים אגרונומיים בקביעת שיטת העתקה הנבחרת, ומספקת ליווי ופיקוח אגרונומי בשלבי התכנון, הביצוע ובתקופת התחזוקה.
  • יעוץ בנושא הסדרת מרחב המחייה התת-קרקעי לעצים (בורות נטיעה) בסביבה עירונית, זאת במסגרת פרויקטים של נתיבי תחבורה עירוניים (כדוגמת רק”ל ת”א ורק”ל י-ם) ופרויקטים לשימור עצים במסגרת הסדרת רחובות בערים וחניונים.
    יעוץ זה מתבסס על פתרונות מקובלים בעולם (אדמת מבנה, תעלות גידול, אלמנטים טרומיים וכיו”ב), תוך מתן מענה להיבטים וצרכים הנדסיים ואגרונומיים, לשיפור בית הגידול של העץ בסביבה רוויה בתשתיות.