יעוץ אגרונומי למחלקות גינון ברשויות מוניציפאליות ובארגונים מוסדיים

החברה רואה בתחום הגינון המוניציפאלי שליחות חינוכית ותרבותית, תוך כך מלווה רשויות מוניציפאליות בתהליך גיבוש התפיסה הגננית, החזותית והנופית המתאימה לישוב, זאת על בסיס לימוד המצב הקיים והתאמתו לצרכים שאופיינו.

בתחום זה מסייעת החברה לרשות במספר מישורים:

  • המישור הארגוני/ניהולי – איפיון מערך הגינון בישוב, התוויית מדיניות, נהלים, בניית תקציב, עריכת מכרזי פיתוח ותחזוקה בהתאמה לצרכים וכד’.
  • המישור התכנוני – גיבוש תכנית אב לישוב, סקר עצים, קביעת עקרונות מנחים לתכנון ושתילת צמחיה, גיבוש רשימות צמחייה, בקרה על תכניות צמחיה והשקיה וכד’.
  • המישור המעשי – ליווי ופיקוח על ביצוע, קביעת סטנדרט מקצועי ותכנית עבודה לתחזוקה, ניהול ושדרוג מערכות השקיה לייעול וחיסכון במים, ניהול משק העצים בישוב וכד’.