יעוץ בהכנת תכניות אב נופיות ברשויות מוניציפאליות ובארגונים מוסדיים

החברה לוקחת חלק בוועדות היגוי מקצועיות לצורך הכנת נספח נופי, הכולל: הגדרת נהלי עבודה והנחיות מפורטות הנוגעות להסדרת תהליכים משלב התכנון המוקדם, תכנון מפורט, דרך שלבי הביצוע ועד שלב האחזקה.

הנספח נוגע בנושאים כגון:

  • הגדרת עקרונות תכנון הנוף (עצים וצמחיה).
  • אופן הגשת תכניות ואישורן.
  • מפרטים העוסקים בתשתיות, כגון: אדמה גננית, מערכות השקיה, בתי גידול לעצים וכיו”ב.