כתיבת מכרזים ומפרטים טכניים, ולווי תהליך עד קבלן זוכה

החברה עוסקת בכתיבת מכרזים עבור רשויות וארגונים שונים, בתחומי פיתוח ואחזקת שטחי גינון, השקיה, יערנות, שיקום נופי, גידול ואספקת עצים, חיץ אש וכד’.

אנו מלווים את תהליך כתיבת המכרז משלב איסוף המידע והנתונים, איפיון הצרכים ועד בחירת הזכיין, והכל באינטגרציה מלאה בין כל הגורמים השותפים לתהליך, כגון: אגף שפ”ע, מחלקת גינון, יועץ משפטי, מחלקת התקשרויות וכיו”ב.