עריכת סקרי ערכי טבע, גיאופיטים וצמחים פולשים

החברה עוסקת בעריכת סקרים בוטניים מסוגים שונים עבור גופים כגון: רשות הטבע והגנים, משרד הבינוי והשיכון, רשות הניקוז והנחלים, רשות נחל הקישון, מתכננים, זכיינים בפרויקטים ציבוריים ועוד.

במסגרת הסקרים, אנחנו מגבשים תכנית סקירה וניטור, אוספים מידע אודות: מגוון, כיסוי, כמות, תפוצה מקומית וארצית, מיקום וכיו”ב, כולל הפקת דוחות, סטטיסטיקה ומיפוי בממ”ג (GIS).