עריכת סקרי עצים לתב”ע ולהיתרי בניה, סקרי ערכיות לתכניות אב ולתכנון מוקדם

החברה עוסקת בעריכת סקרי עצים במגוון רחב של תכניות בכל רחבי הארץ ונמנית על מאגר המומחים המומלצים מטעם פקיד היערות משרד החקלאות, בתחום “תכנון משמר עצים”.

ראה בקישור: מאגר מומחים לעריכת סקרי עצים – פקיד היערות משרד החקלאות

ההכרה בחשיבותם של העצים כנכס נופי וסביבתי עלתה בשנים האחרונות על סדר היום הציבורי, באופן בו חוקים ותקנות הנוגעים לשימור וטיפול בעצים הוחמרו ומקבלים חשיבות תכנונית גבוהה.

החברה רואה בסקרי העצים שליחות ומנוף לשימור משק העצים הארצי בכלל ובסביבה העירונית בפרט.

שיטת ביצוע הסקר מתבססת על נוהל העבודה שנקבע ע”י פקיד היערות: “כללים להכנת סקר עצים” מהדורת אוגוסט 2016, כפי שמפורסם באתר פקיד היערות של משרד החקלאות.

ראה בקישור: כללים להכנת סקר עצים – גרסת אוגוסט 2016

בנוסף לעריכת סקרי עצים המתבססים על הנחיות הנוהל הנ”ל, אנו עורכים סקרי ערכיות עצים כבסיס לתכנון מוקדם וכן לתכניות אב (סקרי פוליגונים).

כלל הסקרים הנערכים במשרדנו ממופים בממ”ג (GIS).