תכנון ויעוץ בפרויקטים ייחודיים ובנושא שיקום נופי ואקולוגי

בתחום זה החברה מציעה סל רחב של תוצרים, כולל: תכנון, ליווי ובקרת תכנון, כתיבת מפרטים ומכרזים, ליווי ופיקוח על שלב הביצוע ועל שלב התחזוקה, ניטור ועוד.

החברה עסקה ועוסקת בתכנון צמחייה בפרויקטים ייחודיים בסביבת חוף הים (כגון: פארק הכט ופארק שקמונה בחיפה), בפרויקטים של צירי תחבורה, בתי גידול לחים, ייעור, שטחים פתוחים, שולי שטחים חקלאיים ועוד.