תכנון ויעוץ בנושא שיקום נופי לאחר אירועי שריפה

בתחום זה מספקת החברה לגורם המזמין סל שירותים רחב, הכולל:
אפיון נזקי השריפה באמצעות מיפוי השטח השרוף, אפיון חומרת השריפה על בסיס סקר אקולוגי, סקר גיאומורפולוגי וסקר עצים שרופים, כל זאת לקבלת תמונה ראשונית אודות מידת הנזק.

בנוסף מסייעת החברה לגורם המזמין בגיבוש תכנית שיקום נופי אקולוגי/גנני, על בסיס “תעודת זהות” המאפיינת את השטח וכן מלווה את ביצוע העבודה בפועל, לרבות: טיפול בנושא סחף ושימור קרקע, בחירת מיני עצים לנטיעה, תוך התחשבות במינים המעוצים המתחדשים בשטח השרוף.

בין הלקוחות אותם אנו מלווים ניתן למצוא את עיריית חיפה ומ.מ. זכרון יעקב.